Scenery in Xinjiang
Fascinating Gurbantunggut Desert Highway in Xinjiang
By:People's Daily Online

Gurbantonggut desert highway. (Photo / chinapic.people.com.cn)

 

Gurbantonggut desert highway. (Photo / chinapic.people.com.cn)

 

Gurbantonggut desert highway. (Photo / chinapic.people.com.cn)

 

Gurbantonggut desert highway. (Photo / chinapic.people.com.cn)

Top