Scenery in Xinjiang
Gorgeous rime scenery in China's Xinjiang
By:Xinhua

Photo taken on Jan 3, 2016 shows the rime scenery at Tu'erhong Township of Fuyun county, Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region. [Photo/Xinhua]

Photo taken on Jan 3, 2016 shows the rime scenery at Tu'erhong Township of Fuyun county, Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region. [Photo/Xinhua]

Photo taken on Jan 3, 2016 shows the rime scenery at Tu'erhong Township of Fuyun county, Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region. [Photo/Xinhua]

Photo taken on Jan 3, 2016 shows the rime scenery at Tu'erhong Township of Fuyun county, Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region. [Photo/Xinhua]

Top