Scenery in Xinjiang
Night view of Urumqi in China's Xinjiang
By:Xinhua

Photo taken on Oct. 9, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Guan Tianyu)

Photo taken on Oct. 11, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Zhao Ge)

Photo taken on Oct. 9, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Guan Tianyu)

Photo taken on Oct. 9, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Guan Tianyu)

Aerial photo taken on Oct. 11, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Zhao Ge)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Aerial photo taken on Oct. 7, 2018 shows a night view of Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Bao Lin)

Top