Scenery in Xinjiang
Wild lily flowers at Narat scenic spot in Xinjiang
By:Xinhua

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Photo taken on April 4, 2019 shows wild lily flowers at the Narat scenic spot in Xinyuan County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

Top