Scenery in Xinjiang
Spring scenery of Hutubi County, NW China's Xinjiang
By:Xinhua

People tour the Beimei crabapple garden in Ershilidian Town of Hutubi County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, April 28, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

Two women take selfies at the Xiangfei crabapple garden in Ershilidian Town of Hutubi County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, April 28, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

Crabapple flowers are seen at the Beimei crabapple garden in Ershilidian Town of Hutubi County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, April 28, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

Aerial photo taken on April 28, 2019 shows flowering crabapple trees at the Beimei crabapple garden in Ershilidian Town of Hutubi County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

Top