Video
Herders in China's Xinjiang embrace shearing season