In pics: Winter scenery of Xinjiang village

1/4
Winter scenery of Hemu Village near Kanas Lake scenic spot in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo by Wang Xiaojun)

In pics: Winter scenery of Xinjiang village

2/4
Winter scenery of Hemu Village near Kanas Lake scenic spot in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo by Wang Xiaojun)

In pics: Winter scenery of Xinjiang village

3/4
Winter scenery of Hemu Village near Kanas Lake scenic spot in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo by Wang Xiaojun)

In pics: Winter scenery of Xinjiang village

4/4
Winter scenery of Hemu Village near Kanas Lake scenic spot in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (Photo by Wang Xiaojun)